Wynajem:


• Nagłośnienia
• Oświetlenia
• Sprzętu dyskotekowego
• Sprzętu DJ’skiego
• Scen i podestów